Trafikkreglene gjelder for alle!

Tidligere i sommer var jeg vitne til en nestenulykke mellom en ståmoped og en varebil.

Jeg kjørte på en vei uten forkjørsrett i 50 sonen, og kom etter ei jente på en av disse ståmopedene som går ganske fort.
Hun kjørte på venstre side av veien, det var egentlig greit for meg ettersom hun kjørte sikksakk midt i feltet sitt (det er for smalt for gul midtstripe)
Bak meg kom en varebil, tror det var en firmabil. Rett etter at jeg passerte jenta kom jeg til et kryss der trafikken i min retning har vikeplikt (høyreregel) og kjørte forbi.
Så i bakspeilet at jenta krysset veien rett foran varebilen og kjørte opp stikkveien.

Det var på hengende håret 😯

Varebilen stod stille et lite øyeblikk før sjåføren begynte å blinke til høyre og kjøre etter jenta.
Jeg håper jenta ble stoppet og fikk seg en velfortjent skjennepreken, gjerne med foreldrene som vitner.
Ettersom det ikke ble en ulykke av det stoppet jeg ikke, men kommer ikke til å glemme dette på en stund.

I dag, 1. september, kommer heldigvis påbud om ansvarsforsikring for motorkjøretøy på utleiemopeder. Fra nyttår blir det også påbudt for privateide ståmopeder.

Men hva med el-sykler? Noen av de går også veldig fort og er en fare for fotgjengere. Blir det påbudt med ansvarsforsikring på disse også, eller må det x-antall ulykker til før myndighetene reagerer?