Matematikkundervisning i skolen

I dag leste jeg en tweet om undervisning i matematikk med bruk av russisk metode.
Link til NRK sin artikkel. Den er fra desember 2013
Den var interessant og jeg ønsker at NRK kommer med en oppfølger der de forteller hvordan det har gått med disse elevene. @nrkno svarte på Twitter at de skulle tipse om dette internt.

Artikkelen handler om 5. klassinger den gang, de er vel ferdig med 3 årig videregående nå.
Hvordan går det med de elevene i dag, har de fortsatt like høyt mestringsnivå og gode resultater som i 2013.

Det er helt tydelig at vi trenger en endring i undervisningen i grunnskolen. Alt for mange elever går ut etter 10 år med veldig lave karakterer. Mange er skolelei på grunn av for høye krav om teori, mange er frustrert fordi det er for lite eller for store utfordringer i forhold til deres nivå.
Jeg tror vi trenger en mer individuell undervisning der det fokuseres mer på praktisk læring. Som det står i denne artikkelen så foregår undervisningen av at elevene samarbeider og diskuterer, den er basert på metoden, kalt utviklende læring.

Siste setningen i artikkelen:

«Nå er åtte førsteklasser i gang på skoler i nærheten, og fra høsten skal norske versjoner av lærebøkene være klare.»

Har de lærebøkene kommet til skolene?