Gjenåpne Tunnelen vs. Sentrumsvei

Holmestrand, en by øst i Vestfold og Telemark

I dag ringte mobilen, og etter en hyggelig samtale med en kommunestyrerepresentant fra Høyre, ble jeg enda mer overbevist om at tunnelen er det rette alternativet for Holmestrand by. Det var ikke hans intensjon.

Det blir hevdet at ny sentrumsvei kun er beredskapsvei når e18 er stengt, men stemmer dette? Hva skjer hvis/når det brenner eller skjer en alvorlig ulykke nord for byen, på Fjordveien, hvor kjører utrykningskjøretøyene da?

Jeg tviler på om de kjører e18 til Hanakleiva, ned til Sande og veien sørover derfra. Med andre ord, hver gang det skjer ett eller annet på Fjordveien, som krever utrykning fra Politiet og Brannvesenet, vil det bli kjørt med fulle sirener gjennom byens boliggater.

Hva foretrekker vi, skal de kjøre gjennom boliggatene, Skolegaten og Rådhusgaten, eller i tunnelen? Jeg veit hva jeg foretrekker.

Så til det økonomiske i dette:

De siste tallene jeg har lest i Jarlsberg Avis er at det kan koste 250 millioner kroner å bygge ny vei i dagen gjennom sentrum og 235 millioner kroner for å rehabilitere og klargjøre Holmestrandtunnelen for trafikk igjen.

Hva får vi for 250 millioner kroner?
Veistumpen det er snakk om er ca 500 meter lang, ikke 750 m som tidligere skrevet. Bruk google-maps, sett innstillingen til fotgjenger og mål strekningen fra starten på Holmestrandsgaten (tidligere Jernbanegaten), rett sør for Rådstua og til nord for boligen i Langgaten 52.

Men hva med Rådhusgaten og Skolegaten oppi alt dette? Er det tatt med i regnestykket at de to strekningene også må oppgraderes?

NEI, DET ER DET IKKE!

Dette er to boliggater i sentrum med dårlig trafikksikkerhet for fotgjengere, blant annet skolebarn som skal til og fra bussholdeplasser for å komme seg til skolen. Jeg mener at oppgraderingen av trafikksikkerheten og støyskjerming av disse gatene må være med i regnestykket til ny sentrumsvei. Det virket ikke som kommunestyrerepresentanten fra Høyre var helt enig med meg i dette.

Han avsluttet med å si at han har snakket med kommunestyrerepresentant (R), Lars Gunnar Lingås og sagt til han at denne motstanden mot ny sentrumsvei kan resultere i at Holmestrand ikke får noen av delene. Dette er jeg uenig i og jeg spurte han om det bestandig er enighet i politikken de gangene sakene får en løsning. Det fikk jeg ikke svar på.

Jeg synes ikke noe om antydningene om at vi ødelegger prosessen med ny beredskapsvei forbi Holmestrand, for meg kan det like gjerne være de som er for en ny sentrumsvei som er en bremsekloss i denne saken.

Avslutningsvis vil jeg igjen spørre hvor det har blitt av avtalen fra den gang Bane Nor ba om å få låne tunnelen i anleggsperioden mot at de skulle sette det i stand igjen.

Fra Jarlsberg Avis 21.09.2013

Heldigvis kom det et leserbrev i avisen i dag, 2. desember 2020

Leserbrev Jarlsberg Avis 02.12.2020 -del 1
Leserbrev Jarlsberg Avis 02.12.2020 -del 2

Det kan leses mer om dette på FB gruppen
JA til gjenåpning av Holmestrandtunnelen – tungtrafikken ut av sentrum