Februar – fortalt av en OpenAl

Februar i Norge er en måned fylt med ustabilitet, både værmessig og følelsesmessig.

På den ene siden har vi vinterferien, en tid for avslapning og familiekvalitetstid, men på den andre siden kan været være grått og trist, noe som kan føre til vinterdepresjoner for mange.

I tillegg til været, har februar også en tendens til å føle seg uendelig lang, spesielt for de som har vinterferie. Dager føles som uker, og uker føles som måneder.

Men det er også en tid for å ta seg av seg selv og sitt eget velvære. Det er en mulighet for å sette av tid til å gjøre ting man har utsatt, som å lese en bok eller ta seg av kroppen sin med trening og god mat.

I tillegg til å ta vare på seg selv, er februar også en tid for å støtte andre. Mange mennesker kan oppleve vinterdepresjoner og ensomhet, så det er viktig å være en støtte for våre kjære og kolleger.

Alt i alt, selv om februar kan føles utfordrende, er det også en mulighet for vekst og utvikling. Vi må ta vare på oss selv og støtte hverandre gjennom denne grå måneden, slik at vi kan komme styrket ut på den andre siden.

Kilde: https://chat.openai.com/chat

Kirken har mistet sitt dødsmonopol

Sak fra TV2

Så gjenstår det oppfølging fra kommunene når det gjelder livssynsnøytrale seremonirom.

Det er et stort behov for seremonirom der alle mennesker kan føle seg velkommen, uavhengig av religiøs- og livssynstilhørighet.

Et sekulært samfunn må legge til rette for alle, ingen skal ha særfordeler eller flere rettigheter enn andre.

Humanistisk-begravelse

Tradisjonsrik mat – kosthold – pris

Så godt det er med tradisjonsrik mat, spesielt middagsretter som vi har hatt med oss fra barndommen.

Mange av de tradisjonelle hverdagsrettene var laget av «restemat» og avskjær som kostet mindre enn hele og ferske kjøttstykker.
Den gangen ble hele dyret brukt, ikke bare de flotteste biffene og stekene. Heldigvis har vi gått tilbake til dette de siste årene, nå er mange blitt mer bevist på forbruket vårt.
Salting og røyking var to av metodene som ble brukt til konservering av mat før vi fikk kjøleskap og frysere. På 80 og 90 tallet tror jeg mye av saltingen ble gjort av kjøtt som ikke ble solgt som ferskvare, altså det som nesten har «gått ut på dato» Derfor var ikke dette så dyr mat for de fleste.

Men hva har skjedd?

Ta for eksempel lettsaltet sideflesk og lettsaltet torsk.
Det koster ca 230 kroner for en kilo …230???
En bit beregnet til 4 porsjoner koster altså 90 kroner, da er det ikke billig mat lenger.
Spekesild var også regnet som «fattigmannskost» før, men nå koster en pakke på 250 gram ca 38 kroner, det er 152,- pr. kilo. Er det noen som kan påstå at dette er billigmat?

Det er flere eksempler på mat som var billig før, men nå er dyrere enn det mange familier har råd til.
Fabrikkprosessert mat som f.eks. pølser er mye billigere, men også usunn. Det her synes jeg vi må gjøre noe med. Kan det være en idé at myndighetene hjelper til på noen måte?
Jeg har ingen løsning, men det bekymrer meg at flere generasjoner vokser opp på fabrikkprosessert mat som inneholder mer av både salt og fett enn det vi har godt av.

Jeg ønsker meg et godt utvalg av kjøtt og fisk til en pris som alle kan ha råd til.

Livssynsnøytrale seremonirom

Humanismen fremmer likeverd for alle. Derfor respekterer vi trosfriheten og alles rett til å velge eget livssyn. Human-Etisk Forbund (HEF) ønsker likebehandling i forhold til Den norske Kirke og andre tros- og livssynssamfunn.

Det er ingen som ønsker å frata noen deres kristne tro, verdier eller seremonirom, vi ønsker å bli likebehandlet.
Derfor er det så viktig med offentlig tilgjengelige livssynsnøytrale seremonirom der alle kan møtes til sorg og glede i alle livets faser.

Argumentet i mot er som regel: Er det så farlig med kristne symboler da?
Jeg vil snu litt på det: Er det greit for kristne å holde for eksempel en begravelsesseremoni under jødiske eller muslimske symboler?

Jeg mener vi har en rett på nøytrale seremonirom for å ivareta verdigheten til de som ikke deler vårt eget livssyn. Så lite egoistiske synes jeg vi bør være.

https://www.jarlsbergavis.no/livsynsapne-seremonirom-i-holmestrand-kommune/o/5-26-393108

Blogging siden 2007

I dag er det 15 år siden jeg startet bloggen Tilte på VGB
Det var en fin tid, men alt har en ende. Mange av oss flyttet til Bloghog etter det, men den plattformen ble driftet av en privatperson og det ble antagelig for mye jobb og for lite glede med den. Jeg husker ikke når Bloghog ble nedlagt, men de fleste har fortsatt skrivingen på Facebook og/eller Twitter, noen har opprettet egne blogger på wordpress.com, blogger.com og tilsvarende.

Jeg er ikke den som skriver på bloggen min oftest, men jeg har muligheten. En tanke som har modnet en stund er å kutte ut Twitter helt og begrense Facebook en del, og heller konsentrere meg om å skrive her.
Det er like enkelt å linke til artikler i nettaviser her som på Facebook, da kan jeg skrive her og eventuelt legge ut en link på FB

Vi får se hva som skjer videre, noe skriverier blir det uansett 😀

Trafikkreglene gjelder for alle!

Tidligere i sommer var jeg vitne til en nestenulykke mellom en ståmoped og en varebil.

Jeg kjørte på en vei uten forkjørsrett i 50 sonen, og kom etter ei jente på en av disse ståmopedene som går ganske fort.
Hun kjørte på venstre side av veien, det var egentlig greit for meg ettersom hun kjørte sikksakk midt i feltet sitt (det er for smalt for gul midtstripe)
Bak meg kom en varebil, tror det var en firmabil. Rett etter at jeg passerte jenta kom jeg til et kryss der trafikken i min retning har vikeplikt (høyreregel) og kjørte forbi.
Så i bakspeilet at jenta krysset veien rett foran varebilen og kjørte opp stikkveien.

Det var på hengende håret 😯

Varebilen stod stille et lite øyeblikk før sjåføren begynte å blinke til høyre og kjøre etter jenta.
Jeg håper jenta ble stoppet og fikk seg en velfortjent skjennepreken, gjerne med foreldrene som vitner.
Ettersom det ikke ble en ulykke av det stoppet jeg ikke, men kommer ikke til å glemme dette på en stund.

I dag, 1. september, kommer heldigvis påbud om ansvarsforsikring for motorkjøretøy på utleiemopeder. Fra nyttår blir det også påbudt for privateide ståmopeder.

Men hva med el-sykler? Noen av de går også veldig fort og er en fare for fotgjengere. Blir det påbudt med ansvarsforsikring på disse også, eller må det x-antall ulykker til før myndighetene reagerer?