Høst fra skog til sjø

En liten søndagstur høsten 2018

Båten vår

Hajern

En som har pensjonert seg

Tidens tann tar seg noen jafs

Soppene får stå i fred for meg

Granen mister noen nåler også

Geitrams i høstdrakt

Neste sommer blir det like mange røde blomster igjen. Hvem av dere vet at geitramsblomsten kan spises? Det skal være godt med geitramssaft

Lørdag 15. september og bladene er grønne enda

Ser fram til neste sommers gleder med båt og hytteliv

En liten detalj på vei ned til båtplassen

Etterpå ble det en tur til Hagemann for å se på sjøen og båtene

Moloen med badetrapp nord for sandstranden

Klart vann, men sikkert for kaldt til at jeg kan bade

Mange båter som ligger ute enda, det kan være mange flotte dager for båtturer på høsten

Det er store forandringer etter mudring og oppgradering av bryggene. En seilbåt har fått plass der vi har hatt båten siden 1981

Måtte selvfølgelig ta med bilde av noen steiner, jeg er jo steingal

 

Bekymring ang utvidelse av sydbruddet, Langøya og et eventuelt deponi i Dalen gruver

Noah er i en prosess med å søke om utvidelse av sydbruddet ned til kote -80 og i den forbindelse har vi, sammen med Vern om Grenland – nei til deponi, sendt et høringssvar til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard der vi viser vår bekymring for hva som skjer på Langøya og hva som skal skje videre.

Vi veit at Langøya ikke er tett, uten massiv ettertetting. Dette blant annet ifølge brev fra SFT til Noah AS, datert 22.12.2009 ref. 2008/111 508/94-010 (vedlegg1) og bekymringsbrev fra Re-kommune til Noah AS, datert 03.02.2010 (vedlegg 2)
Vi kan også vise til satellittbilder fra 2010 der det ser ut som forurensning til sjøen på østsiden av øya og en «foss» som renner inn i sydbruddet. Dette finner vi ikke på bilder tatt seinere.

Men, hva skjer med tettemassen ved slik massiv sprengning og etter år med slitasje fra sjøvann, regnvann og forurenset masse i kratrene samt at Oslofjorden ligger i en forkastning med fare for jordskjelv lik det som var i 1904, kan vi stole på at dette holder uten lekkasjer i all fremtid?

Les også hva Bjørn Helge Klüver, Ingeniørgeolog skriver i tu.no om Dalen gruver.

Alle ordførerne i Telemark er imot deponiplanene i Dalen gruver og vi mener det er på tide at Vestfolds politikere og innbyggere støtter dem, Porsgrunn kommune og Breviks innbyggere sin motstand.

Vedlegg 1 – Brev fra SFT – 22.12.2010 – til NOAH AS

Vedlegg 2 – Brev fra Re-kommune – 03.02.2010 – til NOAH AS

vern.om.oslofjorden@gmail.com

Vern om Oslofjorden – Avslutt giftmottaket på Langøya

Vårdikt

Vårdikt

Et symbol på frihet og glede
Hestehoven er rede
Den dukker opp mellom snø og søle
Den lar oss våren føle

Når sola skinner
I grøfta vi finner
Blant vissent løv og gress
Hestehoven står som et ess

Snøen smelter og vannet drypper
Vårblomster mot telen dem ypper
Påskeliljer og krokus møter vi med åpne armer
Farger og lukter, herlig hvor det varmer

Hvitveisen står som hvite tepper
Så vakkert det er, hviskes det over våre lepper
De vokser i alle skogens glenner
Og vårens glede og varme vi kjenner

Naturen våkner etter vinterens stri
Nå kan vi endelig føle oss fri
Sola varmer og strålene flommer
Snart er det sommer

©Jorunn Henriksen 21. mars 2012

Miljøet i og rundt byen vår

Hva skjer med miljøet vårt?

Vi er så heldig/uheldig å ha ei øy i nærheten som heter Langøya, den er ei perle for folk til soling og bading.

Men – den er også veldig forurenset etter 30 år eller mer med dumping av avfall, de siste 25 har NOAH dumpet flygeaske, mesteparten importert fra Europa, blandet med tynnsyre fra Kronos Titan i Fredrikstad.

I alle år har vi fått løfter om at NOAH sin drift skal opphøre og gjenoppbyggingen av øya startes i 2022, men høsten 2017 kom det fram at de hadde planer om å fortsette prosesseringen på Langøya og dumpe avfallet i Dalen gruver under Brevik by.

Det her er et stort svik mot alle som bor rundt Oslofjorden, vi har ventet på en avslutning av giftmottaket og en gjenoppbygging av øya så den kan brukes til friluftsliv og rekreasjon.

Det er et håp er at folk våkner og protesterer på det som skjer, før det er for seint.

En side på Facebook som er verdt å følge for alle som er opptatt av miljø og trivsel her vi bor.

Vern om Oslofjorden – Avslutt giftmottaket på Langøya