Arbeiderpartiet for meg

Nå begynner snart valgkampen for Arbeiderpartiet i Holmestrand og Sande

Dette blir spennende, for det er første gang jeg er på nominasjonslista. Jeg har sagt ja til å være med for jeg ønsker å gjøre en forskjell for kommunens innbyggere.

Det blir også spennende fordi vi skal slå sammen Holmestrand og Sande i 2020
Vi i Holmestrand og Hof har akkurat slått oss sammen, og det har gått relativt bra. Selvfølgelig noen skjær i sjøen, men jevnt over tror jeg det er mest fornøyde innbyggere.

Hva er de viktigste sakene i de to kommunene, hver for seg og sammen?

For meg er barn og unges oppvekstvilkår bestandig viktig, hva kan vi gjøre for at de skal trives både på skole og fritid. Hva med økonomien til foreldrene? Er det noe kommunen kan gjøre for å utjevne ulikhetene?

En annen ting jeg brenner for er miljøet vi lever og puster i. Hva kan vi gjøre for å holde, særlig bygatene, renere så vi slipper så mye svevestøv? En løsning er å prøve, på best mulig måte, å holde tungtrafikken borte fra sentrumsgatene. Det som er like viktig er å beholde de grønne områdene vi har. Vi må legge til rette så alle kan benytte seg av naturen på sin måte. Miljø er også trivsel der vi bor og oppholder oss.

Jeg tror det er viktig med en sentrumsplan så utbyggerne har en rettesnor å gå etter når de planlegger nye prosjekter. Hva ønsker vi med sentrum, og hvordan ønsker vi at den skal se ut? Med sentrum mener jeg både byen, Hof sentrum og Sande sentrum.

Arbeiderpartiets verdigrunnlag

Frihet, likhet, solidaritet

Reflekter rundt vårt frihetsbegrep. Startet som en frihet fra tvang og underdanighet, er nå en frihet til å gjøre nesten hva man ønsker. Hvilke ting har historisk satt begrensninger på vår frihet – hvilke ting setter begrensninger på folks frihet i dag?

Like muligheter – alltid i førersetet for oss. Derfor vi tror på fellesskapsløsninger for alle, fremfor lommeboksløsninger for den enkelte.

Solidaritet – Brorskap, omtanke, men også krav til deltagelse. Borgere / forbrukere.

Frihet

  • Frihet fra…
  • Frihet til…

Like muligheter

  • Uavhengig av lommeboka
  • Uavhengig av bakgrunn
  • Til å leve ut sitt potensial
  • Til å leve et godt liv

Solidaritet

  • Den som har sterkest rygg skal bære mest
  • I vårt samfunnssyn er vi medmennesker – ikke konsumenter
  • Også internasjonalt

Høst fra skog til sjø

En liten søndagstur høsten 2018

Båten vår

Hajern

En som har pensjonert seg

Tidens tann tar seg noen jafs

Soppene får stå i fred for meg

Granen mister noen nåler også

Geitrams i høstdrakt

Neste sommer blir det like mange røde blomster igjen. Hvem av dere vet at geitramsblomsten kan spises? Det skal være godt med geitramssaft

Lørdag 15. september og bladene er grønne enda

Ser fram til neste sommers gleder med båt og hytteliv

En liten detalj på vei ned til båtplassen

Etterpå ble det en tur til Hagemann for å se på sjøen og båtene

Moloen med badetrapp nord for sandstranden

Klart vann, men sikkert for kaldt til at jeg kan bade

Mange båter som ligger ute enda, det kan være mange flotte dager for båtturer på høsten

Det er store forandringer etter mudring og oppgradering av bryggene. En seilbåt har fått plass der vi har hatt båten siden 1981

Måtte selvfølgelig ta med bilde av noen steiner, jeg er jo steingal

 

Bekymring ang utvidelse av sydbruddet, Langøya og et eventuelt deponi i Dalen gruver

Noah er i en prosess med å søke om utvidelse av sydbruddet ned til kote -80 og i den forbindelse har vi, sammen med Vern om Grenland – nei til deponi, sendt et høringssvar til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard der vi viser vår bekymring for hva som skjer på Langøya og hva som skal skje videre.

Vi veit at Langøya ikke er tett, uten massiv ettertetting. Dette blant annet ifølge brev fra SFT til Noah AS, datert 22.12.2009 ref. 2008/111 508/94-010 (vedlegg1) og bekymringsbrev fra Re-kommune til Noah AS, datert 03.02.2010 (vedlegg 2)
Vi kan også vise til satellittbilder fra 2010 der det ser ut som forurensning til sjøen på østsiden av øya og en «foss» som renner inn i sydbruddet. Dette finner vi ikke på bilder tatt seinere.

Men, hva skjer med tettemassen ved slik massiv sprengning og etter år med slitasje fra sjøvann, regnvann og forurenset masse i kratrene samt at Oslofjorden ligger i en forkastning med fare for jordskjelv lik det som var i 1904, kan vi stole på at dette holder uten lekkasjer i all fremtid?

Les også hva Bjørn Helge Klüver, Ingeniørgeolog skriver i tu.no om Dalen gruver.

Alle ordførerne i Telemark er imot deponiplanene i Dalen gruver og vi mener det er på tide at Vestfolds politikere og innbyggere støtter dem, Porsgrunn kommune og Breviks innbyggere sin motstand.

Vedlegg 1 – Brev fra SFT – 22.12.2010 – til NOAH AS

Vedlegg 2 – Brev fra Re-kommune – 03.02.2010 – til NOAH AS

vern.om.oslofjorden@gmail.com

Vern om Oslofjorden – Avslutt giftmottaket på Langøya

Vårdikt

Vårdikt

Et symbol på frihet og glede
Hestehoven er rede
Den dukker opp mellom snø og søle
Den lar oss våren føle

Når sola skinner
I grøfta vi finner
Blant vissent løv og gress
Hestehoven står som et ess

Snøen smelter og vannet drypper
Vårblomster mot telen dem ypper
Påskeliljer og krokus møter vi med åpne armer
Farger og lukter, herlig hvor det varmer

Hvitveisen står som hvite tepper
Så vakkert det er, hviskes det over våre lepper
De vokser i alle skogens glenner
Og vårens glede og varme vi kjenner

Naturen våkner etter vinterens stri
Nå kan vi endelig føle oss fri
Sola varmer og strålene flommer
Snart er det sommer

©Jorunn Henriksen 21. mars 2012